BANKEN

Aangaan en verstrekken van een financiering

Bij het verstrekken en verkrijgen van een financiering horen zekerheden: dit zijn juridische middelen waarmee gezorgd kan worden dat de geldlening op een zeker moment wordt (terug)betaald. Voorbeeld zijn pand- en hypotheekrechten of een overeenkomst van borgtocht.

Ik kan u helpen door – achter de schermen – de financieringsdocumentatie en gevraagde zekerheden te beoordelen zodat u weet dat de documentatie goed in elkaar zit, de financiering geschikt is voor uw bedrijf en u weet waarvoor u tekent.

Verstrekt u zelf financieringen of bent u van plan dat te gaan doen? Dan zorg ik ervoor dat u maximale zekerheden verkrijgt en stel ik voor u de zekerheidsdocumentaties, zoals geldleningsovereenkomsten en pandaktes, op. Wordt een geldlening niet terugbetaald? In dat geval begeleid ik u bij het opeisen van de geldlening en het uitwinnen van zekerheden.

Renteswaps en zorgplicht banken

Renteswaps worden door banken aangeboden om renterisico’s af te dekken. Bij een renteswap ruilen u en de bank rentebetalingen uit gedurende een vooraf bepaalde looptijd. Banken hebben in 2007-2010 op grote schaal renteswaps verkocht aan MKB ondernemers. Er kleven grote risico’s aan renteswaps. In een groot aantal gevallen waren de door de bank verkochte renteswaps helemaal niet geschikt voor de onderneming. Daarbij hebben banken de ondernemers vaak niet goed voorgelicht. De banken hebben daarmee hun zorgplicht geschonden jegens de onderneming en is de bank verplicht een schadevergoeding te betalen.

Heeft u een renteswap en wilt u weten of uw bank fouten heeft gemaakt en/of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding? Of zoekt u hulp om bijvoorbeeld op een gelijk niveau met de bank in gesprek te raken, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben zeer ervaren op het gebied van renteswaps en procedeer regelmatig over dit onderwerp.

Heeft u een vraag of wilt u advies op maat? Neem gerust vrijblijvend contact op met mij, mr. J. (Jacobine) van den Dolder, telefoonnummer 06-10891280 of jacobine@vandendolderadvocatuur.nl

Begeleiding in Bijzonder Beheer

Over Bijzonder Beheer bestaan veel indianenverhalen. Soms ook terecht. Bijzonder Beheer komt in beeld als de bank vindt dat het kredietrisico ‘groter’ wordt. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Terug vallen van de omzet, brancheontwikkelingen en/of dalende waarde van het onderpand. Momenteel is het zo dat overheidsregelingen soberder worden en rente en aflossing weer betaald moet worden, terwijl de omzet van uw bedrijf door de Corona crisis mogelijk nog op een la(a)g(er) niveau is. Dat zal veelal voor de bank de aanleiding zijn om u als bedrijf te over te dragen naar Bijzonder Beheer.

Belangrijk om te realiseren is, dat Bijzonder Beheer er op de eerste plaats is voor de bank. De afdeling is dan ook vooral bezig om het risico van de bank in te dammen. De belangen van de onderneming staan op de tweede plaats. De misvatting is vaak, dat een ondernemer verwacht dat hij hulp gaat krijgen van de bank. Maar daar is Bijzonder Beheer niet voor. Bijzonder Beheer is er vooral om te monitoren dat de oplossingen die de ondernemer aandraagt, reëel zijn en dat het risico voor de bank beheersbaar is.

Omgaan met Bijzonder Beheer (ook wel Financial Restructuring Recovery genoemd) is een aparte tak van sport. Zowel in de omgang als in de juridische situatie is het erg delicaat. Gezien mijn jarenlange ervaring bij Bijzonder Beheer ken ik de klappen van de zweep en kan ik u helpen met onder meer:

 • Gesprekken met Bijzonder Beheer;
 • Opstellen van een verbeterplan;
 • Voorkomen beëindiging bankrelatie;
 • Vastleggen van de afspraken met Bijzonder Beheer;
 • Conflict met Bijzonder beheer of dreigend probleem;
 • Opzegging van de financiering door de bank of dreiging daartoe;
 • Gedwongen verkoop door de bank;
 • Gedwongen afwikkeling van kredieten;
 • Gedwongen stellen van zekerheden;
 • Gedwongen herfinanciering;
 • Opzegging van het krediet en/of financiering;
 • Uitwinning van zekerheden, en het voorkomen daarvan
 • Borgtocht;
 • Heronderhandeling van (de voorwaarden van) het krediet en/of de financiering;
 • Terugkeer naar de reguliere situatie.