BEDRIJF IN ZWAAR WEER

Het kan iedere ondernemer overkomen. Na hard werken om de onderneming te laten groeien en bloeien zijn er financiële problemen, gevolgd door kwesties met crediteuren en financiers.

De oorzaken liggen nogal eens buiten de macht van u als ondernemer. Dan is het belangrijk om in een vroeg stadium juridisch advies te krijgen over het oplossen van problemen. Ook als dat niet om strikt juridische zaken gaat. Tijdig ingrijpen in geval van (dreigend) zwaar weer vergroot de kans op overleven aanzienlijk.

Waar mogelijk help ik u (dreigende) moeilijkheden af te wenden, ook richting banken (financiering en zekerheden). Daarbij informeer ik u over wat nog wel kan en mag en wat beslist niet (meer).

De Wet Homologatie Onderhandse Akkoord (WHOA), die per 1 januari 2021 inwerking treedt, kan daarbij helpen. De WHOA biedt ondernemingen in financiële moeilijkheden een akkoord met haar schuldeisers overeen te komen. Dit akkoord is ook bindend voor schuldeisers die niet willen meewerken.

Ik heb veel ervaring met het begeleiden van ondernemingen en ondernemers in zwaar weer. Daarnaast heb ik diepgaande kennis van wet en regelgeving waaronder de nieuwe wet WHOA en het WHOA traject. Met het volgen van de specialisatieopleiding WHOA kan ik ook door rechtbanken tot herstructureringsdeskundige worden aangewezen.

Samengevat kunt u bij mij terecht voor:

  • Voorkomen van faillissement;
  • Herstructurering van schulden en/of uw onderneming;
  • Beëindiging van uw bedrijf;
  • Begeleiding bij onderhandelingen;
  • Crediteurenakkoord buiten faillissement (WHOA traject);
  • Doorstart van (het gezonde deel van) de onderneming;
  • Bestuurdersaansprakelijkheid kwesties;
  • Problemen met crediteuren en banken.

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn voor uw onderneming of heeft u begeleiding nodig, neem dan vrijblijvend contact op met mij op telefoonnummer 06-10891280 of jacobine@vandendolderadvocatuur.nl.