CONTACT

Opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door Van den Dolder Advocatuur B.V. waarna een overeenkomst van opdracht tot stand komt.      Van den Dolder Advocatuur B.V. is in ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78612837. Op alle rechtsverhoudingen tussen Van den Dolder Advocatuur B.V. en haar opdrachtgevers zijn uitsluitend de door Van den Dolder Advocatuur B.V. gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 30 juli 2020.