TARIEVEN

Zoals elk bedrijf uniek is, is ook elke zaak of herstructureringstraject dat.  Het eerste kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en gratis. In dit kennismakingsgesprek zullen ook de kosten van de juridische bijstand besproken worden. Mijn kantoor werkt uitsluitend op basis van uurtarief. Vanzelfsprekend kan ik wel een inschatting maken van de tijdsbesteding van het voorgenomen traject.

Neem gerust vrijblijvend contact op met mij, mr. J. (Jacobine) van den Dolder, telefoonnummer +31(0)6-10891280 of jacobine@vandendolderadvocatuur.nl