Als uw klant failliet gaat, heeft dat vaak ook impact op uw eigen organisatie. Maar wat zijn nu uw rechten als u te maken heeft met een failliete klant? Wat kunt u doen om de risico’s van uw eigen organisatie te beperken wanneer uw klant in een faillissement terecht komt?

Overeenkomst met klant stop zetten?

Wanneer u een contract heeft met uw klant, mag u dit niet zomaar beëindigen als uw klant failliet is verklaard. Uw contract loopt ook door na het faillissement van uw klant, tenzij u hierover andere afspraken heeft gemaakt in het contract of in de algemene voorwaarden. U bent dus verplicht om de afspraken uit het contract na te komen en mag dan bijvoorbeeld niet zomaar stoppen met leveren. Wilt u toch het contract stopzetten? Neem dan contact op met de curator. Als de curator het contract toch wilt voortzetten, moet hij u een garantie bieden dat u hiervoor wordt betaald.

Geleverde spullen terug halen?

Heeft u nog openstaande facturen bij uw failliete klant? In sommige gevallen kunt u uw goederen terughalen. Bijvoorbeeld wanneer u heeft geleverd onder een eigendomsvoorbehoud. Omdat de facturen niet betaald zijn, bent u nog altijd de juridische eigenaar van de goederen en mag u de goederen dus terughalen.

Heeft u geen eigendomsvoorbehoud afgesproken? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op het recht van reclame. In dat geval wordt de koopovereenkomst ontbonden en gaat de eigendom weer terug naar u als leverancier. Het recht van reclame is wettelijk geregeld, u hoeft dit dus niet afgesproken te hebben in uw contract of algemene voorwaarden.

Vordering indienen bij de curator

Wanneer u nog een openstaande factuur heeft bij uw failliete klant, kunt u deze factuur doorgeven aan de curator. De curator plaatst vervolgens uw vordering op een zogenoemde crediteurenlijst. Vervolgens probeert de curator met de verkoop van de failliete boedel zoveel mogelijk schuldeisers terug te betalen. Bij de afwikkeling van het faillissement hoort u hoeveel u krijgt.

Ik help u graag wanneer u geconfronteerd wordt met een failliete klant. Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen met mij, mr. J. (Jacobine) van den Dolder, advocaat gespecialiseerd in faillissementsrecht. Ik sta u graag te woord. Bel mij op tel. 06-10891280 of mail mij via jacobine@vandendolderadvocatuur.nl