FAILLISSEMENT

Een faillissement brengt, naast veel emotie, ook complexe regelingen met zich mee. Ik kan u vertellen wat u wél en wat u niet moet doen.

Faillissement van uw bedrijf

Als er geen andere oplossing meer voorhanden is, help ik u om het faillissement aan te vragen en de nodige voorbereidingen te treffen. U kunt hierbij denken aan het op orde krijgen van de administratie en herstellen van goed bestuur. Ik weet precies welke mogelijkheden en valkuilen er voor de onderneming zijn en wat u juist wel en niet behoort te doen.

Faillissement van één van uw klanten

Mocht u geconfronteerd worden met een faillissement van een leverancier, afnemer of klant, dan kan ik u helpen om een zo groot mogelijk deel van uw vordering te innen. U kunt hierbij ook denken aan het uitoefenen van aan u eventueel toekomend opschortingsrecht, retentierecht of verrekeningsrecht. Ook kan ik u begeleiden bij het uitoefenen van uw zekerheidsrechten, zoals hypotheek, recht op eigendomsvoorbehoud, bankgaranties en borgstellingen.

Heeft u een vraag of wilt u advies op maat? Neem gerust vrijblijvend contact op met mij, mr. J. (Jacobine) van den Dolder, telefoonnummer 06-10891280 of jacobine@vandendolderadvocatuur.nl.

Ik sta ondernemingen, zzp’ers, bestuurders, aandeelhouders en leveranciers bij en adviseer/procedeer onder meer over:

 • Aanvraag faillissement, ook van debiteuren;
 • Verweer voeren tegen faillissementsaanvraag;
 • Verzet en hoger beroep tegen faillietverklaring;
 • Doorstart in faillissement;
 • Pre-pack;
 • Crediteuren akkoord (in en buiten faillissement zoals Wet Homologatie Onderhands Akkoord WHOA)
 • Geschillen met een curator;
 • Bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Eigendomsvoorbehoud, recht van reclame en retentierecht;
 • Terugvorderen van eigendommen;
 • Transacties in het zicht van faillissement, faillissementspauliana en verrekening;
 • Melding betalingsonmacht en bodem(voor)recht (Belastingdienst);
 • Risico-analyse voor bestuurders, commissarissen en/of aandeelhouders bij faillissement;
 • Faillissementsfraude.