INCASSO EN BESLAG

Bent u ondernemer en heeft u een onbetaalde factuur? Hebben uw aanmaningen geen effect? Dan kunt u de incasso van uw factuur aan mij uitbesteden. Als advocaat kan ik meer en zwaardere middelen inzetten dan een incassobureau of deurwaarder. Ervaring leert dat debiteuren wel ‘ineens’ betalen als zij een brief van een advocaat krijgen. Ook als er op de bezittingen van uw bedrijf beslag gelegd is kunt u bij mij terecht.

Incasso onbetaalde facturen

De incasso van onbetaalde factureren start altijd met een buitengerechtelijke incasso traject. Dat betekent dat ik aanmaningen zal sturen en telefonisch contact opneem met uw debiteur. Heeft dat geen effect? Dan bekijken we de mogelijkheden om via bemiddeling uw zaak op te lossen. Wanneer dit ook geen resultaat geeft, volgt met uw goedvinden een gerechtelijk traject.

Mocht het buitengerechtelijke traject onverhoopt niet tot betaling leiden dan kan het gerechtelijk traject worden gestart. Tijdens de gerechtelijke incasso proberen we via de rechter uw vordering betaald te krijgen. Er zijn diverse mogelijkheden. Zo kunnen we uw debiteur dagvaarden, beslagleggen op het vermogen van uw debiteur, faillissement van uw debiteur aanvragen of een incasso (kort)geding aanspannen. Het is per situatie verschillend welke gerechtelijke procedure het best ingezet kan worden. Ik kan u daarover adviseren.

Heeft u een vraag of wilt u advies op maat? Neem gerust vrijblijvend contact op met mij, mr. J. (Jacobine) van den Dolder, telefoonnummer 06-10891280 of jacobine@vandendolderadvocatuur.nl

Beslag op vermogen van uw bedrijf

Mocht onverhoopt beslag worden gelegd op de bankrekening, voorraad (roerende zaken) of bedrijfspand, dan kan ik u helpen met het opheffen van dat beslag. Hiertoe kan ik desgewenst een zogenaamd opheffingskortgeding starten.

Beslag ten laste van uw debiteur

U kunt beslag laten leggen op de bankrekening van uw debiteur, zodat deze het getroffen saldo niet meer kan gebruiken. Ook kunt u beslag laten leggen op het woonhuis of bedrijfspand van uw debiteur, waardoor hij het niet meer vrij kan overdragen. De financier van het pand en/of woonhuis van uw debiteur wordt bij beslaglegging ook geïnformeerd. Dit heeft veelal tot gevolg dat de druk oploopt en uw debiteur beweegt tot betaling van uw vordering.

Leidt het beslag niet binnen enkele weken tot betaling van de onbetaalde factuur, dan kunt u ervoor kiezen een incasso procedure bij de rechter te beginnen. Het beslag blijft dan van kracht zodat u na het verkrijgen van een veroordelend vonnis verhaal heeft.

Ik kan voor u beslag leggen op bankrekeningen, roerende zaken (zoals auto’s en inventaris) en/of onroerende zaken (zoals een woning of pand).