PAKKET AANVRAAG EIGEN FAILLISSEMENT

U wilt uw eigen faillissement aanvragen. Ik kan u daarbij van dienst zijn voor een vast tarief van € 650,- (excl. btw).

Wat doe ik voor u?

  • Juridische analyse van de noodzakelijkheid van het faillissement
  • Advies over de gevolgen van het faillissement
  • Opstellen faillissementsaanvraag voor de rechtbank
  • Vertegenwoordiging ter zitting

Pakket aanvraag faillissement van een debiteur

Wanneer u als ondernemer nog geld krijgt van een debiteur en hij is op geen enkele wijze zover te krijgen dat hij de openstaande facturen voldoet, bestaat de mogelijkheid om het faillissement van deze debiteur aan te vragen. Vaak is alleen de dreiging met een (concept) faillissementsaanvraag al voldoende om de debiteur alsnog tot betaling te dwingen.

Mocht dat niet lukken, kunt u de faillissementsaanvraag daadwerkelijk doorzetten, zodat het faillissement wordt uitgesproken. De rechtbank stelt een curator aan die orde op zaken stelt en de beschikbare middelen over de schuldeisers verdeelt. Voor een vast tarief van € 750,- (excl. BTW en griffiekosten à 304 euro of 656 euro* en exclusief bijkomende kosten van derden**) kan voor u een faillissementsaanvraag indienen en u in het proces begeleiden.

Wat krijgt u voor dit bedrag?

  • Opstellen faillissementsverzoek
  • Laatste sommatiebrief met concept- faillissementsverzoek
  • Indienen faillissementsverzoek
  • Vertegenwoordiging ter zitting

* de hoogte van de griffiekosten is voor een niet-natuurlijk persoon (BV, NV, VOF, e.d.) 656 euro. Voor een natuurlijk persoon is het 304 euro. Op Rechtspraak.nl staat meer informatie over griffiekosten.

** bijkomende kosten van derden berekenen wij één op één door. Er is bijvoorbeeld een uittreksel van de KvK nodig, à 15 euro. Ook is het gebruikelijk (niet verplicht) om het faillissementsrekest aan de debiteur te laten betekenen door de deurwaarder. Dit kost ca. 75 euro ex BTW.

Pakket verweer tegen faillissement

Wanneer u als ondernemer niet aan uw financiële verplichtingen voldoet, maar ook wegens andere redenen, kan het voorkomen dat een derde uw faillissement probeert aan te vragen bij de rechtbank. Wanneer dit u overkomt, is het van groot belang dat u zich wendt tot een in het faillissementsrecht gespecialiseerde advocaat die uw belangen kan behartigen. De gevolgen van een faillissement zijn immers niet te overzien. Ik kan u daarbij van dienst zijn voor een vaste tarief van € 650,- (excl. btw).

Let op! In het faillissementsrecht gelden korte termijnen. Overschrijding van deze termijnen kunnen onomkeerbare gevolgen voor u met zich meebrengen

Wat doe ik voor u?

  • Juridische analyse van de feiten
  • Verweer tegen de faillissement aanvraag ter zitting bij de rechtbank

Heeft u interesse in één van deze pakketten? Of wilt u meer weten, neem gerust vrijblijvend contact op met mij, mr. J. (Jacobine) van den Dolder, telefoonnummer 06-10891280 of jacobine@vandendolderadvocatuur.nl

Zoals elk bedrijf uniek is, is ook elke zaak of herstructureringstraject dat. Vanzelfsprekend kan ik een maatwerk offerte voor u opstellen. Neem gerust contact op met mij voor de mogelijkheden.