PAKKET INCASSO

Voor de buitengerechtelijke incasso van onbetwiste vorderingen betaalt u niets voor mijn werkzaamheden totdat uw debiteur (gedeeltelijk) betaald. Over het daadwerkelijk geïncasseerde bedrag wordt aan u een honorarium berekend dat overeenkomt met een percentage over het daadwerkelijk geïncasseerde bedrag (hoofdsom inclusief rente), te berekenen volgens onderstaande tabel:

  • 15% over de eerste € 4.500,00
  • 10% over het meerdere tot € 11.000,00
  • 8% over het meerdere tot € 22.000,00
  • 5% over het meerdere tot € 66.000,00
  • 3% over het meerdere

In dit honorarium is ook begrepen een kort advies over de (voortgang van de) incasso maatregelen. Wanneer u uitgebreid advies wilt over uw rechtspositie of over andere (mogelijk) te nemen rechtsmaatregelen verlangt, is geen sprake (meer) van een incassozaak en zal aan u het gebruikelijke uurtarief in rekening worden gebracht. Vanzelfsprekend bespreek ik dit vooraf met u.

Ook indien uw debiteur inhoudelijk verweer voert tegen uw vordering en er daardoor inhoudelijk gecorrespondeerd en/of geprocedeerd zal worden, is geen sprake (meer) van een incassozaak en zal de zaak met u worden afgerekend op basis van mijn uurtarief of een nader te bepalen vaste prijs. Uiteraard laat ik u steeds vooraf weten wanneer dit het geval is.

Neem gerust vrijblijvend contact op met mij, mr. J. (Jacobine) van den Dolder, telefoonnummer 06-10891280 of jacobine@vandendolderadvocatuur.nl