Heeft uw bedrijf financiële moeilijkheden? Dreigt uw bedrijf failliet te gaan? De nieuwe wet Homologatie Onderhands Akkoord biedt uitkomst.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna ‘WHOA’) biedt uitkomst omdat met deze nieuwe wet u een regeling kunt treffen met uw schuldeisers zonder dat zij daar allemaal mee hoeven in te stemmen. De WHOA treedt per 1 januari 2021 in werking maar u kunt nu al voorbereidingen treffen.

De WHOA is een mooi instrument voor ondernemingen, die in zwaar weer verkeren. Deze wet zorgt ervoor dat ondernemingen, zzp’ers en eenmanszaken sneller en eenvoudiger met hun schuldeisers een akkoord te bereiken over de openstaande schulden. Faillissement van uw bedrijf kan hiermee worden voorkomen.

De WHOA zorgt ervoor dat schuldeisers, maar ook aandeelhouders, die niet willen instemmen met een door de ondernemer voorgesteld akkoord, door homologatie (goedkeuring door de rechter) toch zijn gebonden aan het akkoord. Dit wordt ook wel een dwangakkoord buiten faillissement genoemd. Uiteraard wel onder bepaalde voorwaarden.

Ook lopende huurovereenkomsten kunnen worden gewijzigd of opgezegd in het WHOA akkoord. De verhuurder kan – als hij niet vrijwillig instemt – door de rechter worden gedwongen tot bijvoorbeeld een lagere huurprijs of beëindiging van de huurovereenkomst. Verhuurders hebben in beginsel recht op vergoeding van de (leegstand)schade die als gevolg van een opzegging na homologatie (goedkeuring) van het WHOA akkoord kan ontstaan, maar ook deze schadevergoedingsvorderingen kunnen worden betrokken in het WHOA akkoord.

Voordat de rechtbank instemt met het dwangakkoord, moet uw bedrijf aan volgende voorwaarden voldoen:

  • U kunt de schulden van uw bedrijf niet meer betalen.
  • Uw bedrijf is in principe winstgevend.
  • Het dwangakkoord is gunstiger voor uw schuldeisers dan faillissement van uw bedrijf.
  • U heeft een haalbaar plan dat aan wettelijke voorschriften voldoet. De inhoud van het akkoord mag u verder zelf bepalen.
  • U zorgt voor een eerlijke en gelijke verdeling van geld en bezittingen over alle schuldeisers.
  • Minstens 1 schuldeiser moet vóór het akkoord stemmen.
  • De arbeidsvoorwaarden van uw personeel blijven hetzelfde.

Voordat de WHOA in werking treedt op 1 januari 2021, kunt u al een conceptakkoord voorbereiden.

De WHOA-procedure is kort, maar ook ingewikkeld. Begin daarom op tijd met voorbereiden.

Ik heb veel ervaring met het begeleiden van ondernemingen en ondernemers in zwaar weer. Daarnaast heb ik diepgaande kennis van wet en regelgeving waaronder de nieuwe wet WHOA en het WHOA traject.

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn voor uw onderneming of heeft u begeleiding nodig bij het opstellen van het WHOA akkoord, neem dan vrijblijvend contact op met mij, mr. J. (Jacobine) van den Dolder, advocaat gespecialiseerd in WHOA en het begeleiden van bedrijven met financiële problemen. Ik sta u graag te woord. Bel mij op tel. 06-10891280 of mail mij via jacobine@vandendolderadvocatuur.nl