Bedrijf in financiële problemen? Nieuwe wet WHOA kan uitkomst bieden

De verwachting is dat veel bedrijven door de coronapandemie te maken krijgen met financiële problemen en misschien zelfs met faillissement. De nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) geeft bedrijven een kans deze crisis te overleven en voorkomt onnodige faillissementen.

Voor wie is de WHOA?
De WHOA is toegankelijk voor alle bedrijven. Ik help middelgrote bedrijven en concerns met herstructureren met de WHOA. Op het gebied van de WHOA ben ik de meest ervaren advocaat.

Doel van de WHOA?
De WHOA biedt een uitgelezen kans voor bedrijven om schulden te herstructureren door een akkoord met haar schuldeisers overeen te komen. Ook mogelijk is om via de WHOA een bedrijf op een gecontroleerde wijze te beëindigen

Huurovereenkomsten kunnen worden gewijzigd en beëindigd
Aangezien bij veel bedrijven de bottleneck met name zit in de huur van de bedrijfsruimte, biedt de WHOA uitkomst. Met de WHOA kunnen huurovereenkomsten en langlopende contracten als onderdeel van een akkoord tussentijds worden gewijzigd of te beëindigd, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten; deze vallen buiten het bereik van de WHOA.

Verloop van de procedure
De kern van de WHOA is het akkoord met schuldeisers. Een ondernemer kan een externe herstructureringsdeskundige vragen het WHOA traject te begeleiden. Maar de ondernemer kan dit ook zelf doen. Dat heeft de voorkeur omdat de ondernemer in regie blijft. Ik kan de ondernemer van A tot Z begeleiden door het proces.

De ondernemer heeft veel vrijheid om het akkoord naar eigen inzicht op te stellen. Bepaalde schuldeisers kunnen (als daar een goede reden voor is) buiten schot worden gehouden, bijvoorbeeld belangrijke leveranciers van de onderneming. Het akkoord kan betrekking hebben op een enkele of op verschillende categorieën van schuldeisers. De schuldeisers worden naar gelang hun rang en rechten in verschillende klassen ingedeeld. Per klasse wordt een akkoord aangeboden en in iedere klasse vindt een afzonderlijke stemming over het akkoord plaats. Als minstens één stemgerechtigde klasse voor het akkoord heeft gestemd, kan het akkoord door de rechter worden bevestigt (‘homologeert’), dan wordt het verbindend voor alle betrokkenen.

Niet alle schuldeisers hoeven in te stemmen met het akkoord
Ook als niet alle bij het akkoord betrokken schuldeisers instemmen moeten zij zich door deze wet aan het akkoord houden. Zelfs als ze genoegen moeten nemen met bijvoorbeeld een gedeeltelijke afboeking, kwijtschelding van de schuld of uitstel van betaling. Voor kleine mkb’ers, bedrijven met minder dan 50 werknemers, is bepaald dat zij minimaal 20% van hun openstaande vordering terug moeten krijgen. Daarmee is dus ook de positie van de kleinere mkb’ers beter geborgd.

Schakel tijdig hulp in van een specialist
Het bereiken van een onderhands akkoord via de WHOA heeft heel wat voeten in de aarde maar is een uitstekend middel om faillissementen te voorkomen. Maar er zijn ook nog andere mogelijkheden. Belangrijk is om in een vroeg stadium juridisch advies te krijgen over het oplossen van financiële problemen. Ook als dat niet om strikt juridische zaken gaat. Tijdig ingrijpen in geval van (dreigend) zwaar weer vergroot de kans op overleven aanzienlijk.

Mr. Jacobine van den Dolder heeft veel ervaring met het begeleiden van bedrijven in zwaar weer. Naast diepgaande kennis van wet en regelgeving waaronder de nieuwe wet WHOA kent zij ook de klappen van de zweep doordat zij als curator heeft gewerkt en bij bijzonder beheer van de Rabobank. Met het volgen van de specialisatieopleiding WHOA kan zij ook door rechtbanken tot herstructureringsdeskundige worden aangewezen.

Wilt u weten welke mogelijkheden er voor uw bedrijf zijn? Of wilt u begeleiding bij het aanbieden van een WHOA akkoord? Neem dan vrijblijvend en kosteloos contact op met mr. Jacobine van den Dolder op telefoonnummer 06-10891280 of jacobine@vandendolderadvocatuur.nl