Renteswaps worden door banken aangeboden om renterisico’s af te dekken. Bij een renteswap ruilen u en de bank rentebetalingen uit gedurende een vooraf bepaalde looptijd. De banken verkochten in 2007-2010 op grote schaal renteswaps verkocht aan MKB ondernemers. Er kleven grote risico’s aan renteswaps. In groot aantal gevallen waren renteswaps helemaal niet geschikt voor de onderneming. Daarbij hebben banken de ondernemers veelal niet goed voorgelicht. Daarbij hebben de banken veelal een ongeschikt product verkocht aan bedrijven. De banken hebben daarmee hun zorgplicht geschonden jegens de onderneming en is de bank verplicht een schadevergoeding te betalen.

Heeft u een renteswap en wilt u weten of uw bank fouten heeft gemaakt en/of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding? Heeft u een renteswap bij uw lening en loopt u door deze renteswap (ook wel rentederivaat, rentecap of interest rate swap (IRS) genoemd) tegen (financiële) problemen aan? Bent u van mening dat uw bank u niet voldoende heeft geïnformeerd over de (bijzondere) risico’s van uw renteswap? Vindt u dat uw bank haar zorgplicht heeft geschonden? Wilt u juridisch advies over uw renteswap (interest rate swap, rente cap) en zoekt u daarvoor een ervaren advocaat?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij, mr. J. (Jacobine) van den Dolder, advocaat gespecialiseerd in renteswaps, telefoonnummer 06-10891280. Ik ben zeer ervaren op het gebied van renteswaps en procedeer regelmatig over dit onderwerp. Daarbij treedt ik uitsluitend op namens benadeelde bedrijven en niet voor banken. Dat is wel zo duidelijk en zuiver.