Sinds 1 januari 2021 is de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) van kracht. Deze wet voorkomt onnodige faillissementen doordat een akkoord bereikt kan worden met de schuldeisers.

Het akkoord kan in beginsel naar eigen inzicht worden opgesteld. Te denken aan bijvoorbeeld een gedeeltelijke afboeking, kwijtschelding van de schuld of uitstel van betaling. Daarbij kunnen bepaalde schuldeisers buiten schot worden gehouden, bijvoorbeeld belangrijke leveranciers van de onderneming. De schuldeisers worden naar gelang hun rang en rechten in verschillende klassen ingedeeld. Per klasse wordt een akkoord aangeboden en in iedere klasse vindt een afzonderlijke stemming over het akkoord plaats. Als minstens één stemgerechtigde klasse voor het akkoord heeft gestemd, kan het akkoord door de rechter worden bevestigt (‘homologeert’), dan wordt het verbindend voor alle betrokkenen.

Vanaf maart tot en met oktober 2021 heeft Van den Dolder Advocatuur een mooi bedrijf bijgestaan met als resultaat dat de rechtbank met complimenten het WHOA-akkoord heeft aangenomen. Als een van de eerste advocaten in Nederland heeft mr. Jacobine van den Dolder mogen bijdragen aan een succesvol traject. In de praktijk blijkt het aantal WHOA trajecten dat slaagt (nog) erg klein. De slagingskans van een WHOA traject wordt vergroot door:

* tijdig hulp inschakelen van een specialist;
* een goede samenwerking tussen ondernemer, advocaat, financial en waarderingsdeskundige(n);
* het bereiken van consensus met alle belangrijke stakeholders. In deze WHOA-zaak hebben maar liefst zes van de zeven klassen ingestemd met het akkoord;
* een overzichtelijke en volledige informatievoorziening richting de stakeholders, observator en rechtbank zodat zij zich een goed beeld kunnen vormen van het akkoord.

 

Wilt u de uitspraak nalezen? ECLI:NL:RBDHA:2021:11713, Rechtbank Den Haag, C/09/618995 / FT RK 21/783 HO (rechtspraak.nl)